Om Skåppå

Skåppå verb  (dialekt skape bringe i stand, frambringe, skape noe nytt/skape seg en framtid/skape blest om noe)

I Skåppå brenner vi for å forløse gode ideer, bidra til utvikling og skape vekst. Mottoet vårt – den smarte grønne dalen – viser vår klokketro på potensialet, folkene, kompetansen og ideene i Gudbrandsdalen.

Skåppå kunnskapspark er som skapt for bedrifter som ønsker lønnsom vekst, utvikling og innovasjon. Våre ansatte har bred og sammensatt kompetanse på vekst, utvikling og innovasjon. Du kan også bli målbedrift eller samarbeidspartner

Øyann B. Strand

Øyann B. Strand+

Administrasjon
+47 920 49 352
oyann@skappa.no

Møt Øyann

Øyann er det administrative navet i Skåppå, og sørger for at alt er på stell hos oss.

Ole Smidesang

Ole Smidesang+

Prosjektleder
+47 917 43 455
ole@skappa.no

Møt Ole

Ole kommer fra Peer Gynt as hvor han har jobbet som daglig leder for A/L Gudbrandsdalen Reiseliv og som markedssjef. Han er utdannet sivilagronom med hovedfokus på organisasjon- og næringsutvikling. Ole har utstrakt kunnskap om opplevelsesnæringen og brenner for å skape utvikling som setter Gudbrandsdalen på kartet.

Martin Stok

Martin Stok+

Inkubatorleder
+47 481 80 185
martin@skappa.no

Møt Martin

Martin Stok er god på tidlig fase idé- og konseptutvikling og har stort nettverk. Han har erfaring med design, utvikling, organisering, finansiering og oppfølging av utviklingsprosjekter med både oppstartselskaper, etablerte virksomheter og universitet. Han følger opp mange av våre kunder i dere innovasjons- og utviklingsarbeid.

Linn Hagberg Torgersen

Linn Hagberg Torgersen+

Prosjektleder
+47 41 63 05 02
linn@skappa.no

Møt Linn

Linn er utdannet innen reiselivsledelse, med master i innovasjon og næringsutvikling. Engasjementet hennes ligger sterkest ved utvikling av naturbasert reiseliv og kommersialisering av nyskapende friluftsliv. Linn ønsker å bidra som prosjektleder med sitt personlige engasjement og sine erfaringer innen opplevelsesnæringen.

Ingvild Johanne Aarhus

Ingvild Johanne Aarhus+

Prosjektleder
+47 405 52 401
ingvild@skappa.no

Møt Ingvild

Ingvild har bakgrunn fra oppdrettsnæringen og har jobbet med forskning og utvikling innenfor teknologi og storskala produksjon. Hun er en erfaren prosjektleder og har blant annet vært med å etablere og drive næringsklyngen akvARENA. Ingvild er svært opptatt av primærnæringene og økt verdiskaping innenfor disse.

Eldrid Rudland

Eldrid Rudland+

Daglig leder
+47 905 49 631
eldrid@skappa.no

Møt Eldrid

Eldrid er daglig leder siden august 2018. Eldrid er utdannet innenfor reiseliv, innovasjon og entreprenørskap. Hun har et brennende engasjement for næringsutvikling i distriktene, utvikling av nye reiselivsprodukter/opplevelser og legge til rette for nye tanker for drift i landbruket. Eldrid er god til å kjøre samarbeidsprosesser, organisering og bistå bedrifter i utviklingsprosjekter.

Camilla Melgård

Camilla Melgård+

Prosjektleder
+47 911 87 023
camilla@skappa.no

Møt Camilla

 

Camilla er utdannet høgskoleingeniør og bedriftsøkonom. Hun har bakgrunn fra grafisk industri, og hun har blant annet jobbet med markedsføring og bedriftsutviklingsprosjekter. Camilla ønsker å hjelpe både nye og eksisterende bedrifter i vår region til å se muligheter og tenke langsiktig. Hun vil bidra til at de gode idéene får vokse frem og bli til noe, og hun ser viktigheten av at man hele tiden er i forkant når det gjelder nytenkning og utvikling.

Der du er

Skåppå er tilstede i hele Gudbrandsdalen, enten vi møtes på et av våre kontorer eller der du er.  Vi har våre kunder spredt fra Lillehammer i sør til Lesja i Nord.

Kom gjerne innom en tur til et av våre kontorer:

Ysteriet i Vågå

Peer Gynt-huset Vinstra

HubLHMR, Lillehammer

Skåppå er SIVA partner og driver SIVAs inkubator- og næringshageprogram i regionen. Disse programmene har som formål å hjelpe gründere og bedrifter som vil øke lønnsomheten, utvikle ny forretning i det eksisterende næringslivet, samt øke kompetansenivået i næringslivet.

Vårt mål er:

  • Bidra til næringsutvikling og innovasjon i Lillehammer og Gudbrandsdal.
  • Utvikle et miljø som tilfører næringslivet rundt seg kompetanse, gjennomføringskapasitet og nettverk.

 

Selskapets tjenester bygger på regionens, næringslivets og gründeres behov innenfor fire hovedområder:

  1. Rådgiving og prosessledelse for eksisterende bedrifter som ønsker å utvikle seg, bli mer lønnsomme og samarbeide
  2. Støtte til gründere og bedrifter i etableringsfasen gjennom tilgang på nettverk, kapital og rådgiving
  3. Konsulentvirksomhet og kompetansesalg innenfor definerte spisskompetanseområder
  4. Regionale utviklingsoppgaver

Kontakt

Adresse: Vågåvegen 35, 2680 Vågå
Telefonnummer: 61 28 99 00

e-post: post@skappa.no