Om Skåppå

Skåppå verb  (dialekt skape bringe i stand, frambringe, skape noe nytt/skape seg en framtid/skape blest om noe)

I Skåppå brenner vi for å forløse gode ideer, bidra til utvikling og skape vekst. Mottoet vårt – den smarte grønne dalen – viser vår klokketro på potensialet, folkene, kompetansen og ideene i Gudbrandsdalen.

Skåppå kunnskapspark er som skapt for bedrifter som ønsker lønnsom vekst, utvikling og innovasjon. Våre ansatte har bred og sammensatt kompetanse på vekst, utvikling og innovasjon. Du kan også bli målbedrift eller samarbeidspartner

Øyan B. Strand

Øyan B. Strand+

Administrasjon
+47 920 49 352
oyann@skappa.no

Møt Øyan

Øyann er det administrative navet i Skåppå, og sørger for at alt er på stell hos oss.

Ole Smidesang

Ole Smidesang+

Konstituert daglig leder
+47 917 43 455
ole@skappa.no

Møt Ole

Ole kommer fra Peer Gynt as hvor han har jobbet som daglig leder for A/L Gudbrandsdalen Reiseliv og som markedssjef. Han er utdannet sivilagronom med hovedfokus på organisasjon- og næringsutvikling. Ole har utstrakt kunnskap om opplevelsesnæringen og brenner for å skape utvikling som setter Gudbrandsdalen på kartet.

Martin Stok

Martin Stok+

Inkubatorleder
+47 481 80 185
martin@skappa.no

Møt Martin

Martin Stok er god på tidlig fase idé- og konseptutvikling og har stort nettverk. Han har erfaring med design, utvikling, organisering, finansiering og oppfølging av utviklingsprosjekter med både oppstartselskaper, etablerte virksomheter og universitet. Han følger opp mange av våre kunder i dere innovasjons- og utviklingsarbeid.

Linn Hagberg Torgersen

Linn Hagberg Torgersen+

Prosjektleder
+47 41 63 05 02
linn@skappa.no

Møt Linn

Linn er for tiden i svangerskapspermisjon og er tilbake på jobb høsten 2018. Linn er nyutdannet innen reiselivsledelse, innovasjon og næringsutvikling. Engasjementet hennes ligger sterkest ved utvikling av naturbasert reiseliv og kommersialisering av nyskapende friluftsliv. Linn ønsker å bidra som prosjektleder med sitt personlige engasjement og sine erfaringer innen opplevelsesnæringen.

Ingvild Johanne Aarhus

Ingvild Johanne Aarhus+

Prosjektleder
+47 405 52 401
ingvild@skappa.no

Møt Ingvild

Ingvild har bakgrunn fra oppdrettsnæringen og har jobbet med forskning og utvikling innenfor teknologi og storskala produksjon. Hun er en erfaren prosjektleder og har blant annet vært med å etablere og drive næringsklyngen akvARENA. Ingvild er svært opptatt av primærnæringene og økt verdiskaping innenfor disse.

Ingrid Kongsvoll

Ingrid Kongsvoll+

Prosjektleder
+47 408 26 875
ingrid@skappa.no

Møt Ingrid

Ingrid er nyutdannet innen Naturforvaltning på masternivå ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og har spesialisering innen naturbasert reiseliv og planlegging. Erfaring som naturveileder ved Norsk fjellsenter i Lom, har gitt henne god kjennskap til lokalt reiseliv. Ingrid ønsker å legge til rette for mer miljøvennlig næringsliv i regionen.

Harald Granrud

Harald Granrud+

Forretningsutvikler
+47 908 33 126
harald@skappa.no

Møt Harald

Harald Granrud brenner for å arbeide med strategiutvikling og kompetanseheving i bedriftene. Med sin lange fartstid som bedriftsrådgiver har han også lang erfaring med etablering av nye virksomheter. Som kursinstruktør innen etablering, ledelse, marked og økonomi formidler han fagstoff som engasjerende og inspirerer.

Eldrid Rudland

Eldrid Rudland+

Daglig leder
+47 905 49 631
eldrid@skappa.no

Møt Eldrid

Eldrid er for tiden i svangerskapspermisjon, men er tilbake på jobb i starten av august 2018. Eldrid er utdannet innenfor reiseliv, innovasjon og entreprenørskap. Hun har et brennende engasjement for næringsutvikling i distriktene, utvikling av nye reiselivsprodukter/opplevelser og legge til rette for nye tanker for drift i landbruket. Eldrid er god til å kjøre samarbeidsprosesser, organisering og bistå bedrifter i utviklingsprosjekter.

Der du er

Skåppå er tilstede i hele Gudbrandsdalen med kontorer på Lillehammer, Vinstra og i Vågå. Vi har våre kunder spredt fra Lillehammer i sør til Lesja i Nord.

 

Skåppå er SIVA partner og driver SIVAs inkubator- og næringshageprogram i regionen. Disse programmene har som formål å hjelpe gründere og bedrifter som vil øke lønnsomheten, utvikle ny forretning i det eksisterende næringslivet, samt øke kompetansenivået i næringslivet.

 

Vårt mål er:

  • Bidra til næringsutvikling og innovasjon i Lillehammer og Gudbrandsdal.
  • Utvikle et miljø som tilfører næringslivet rundt seg kompetanse, gjennomføringskapasitet og nettverk.

 

Selskapets tjenester bygger på regionens, næringslivets og gründeres behov innenfor fire hovedområder:

  1. Rådgiving og prosessledelse for eksisterende bedrifter som ønsker å utvikle seg, bli mer lønnsomme og samarbeide
  2. Støtte til gründere og bedrifter i etableringsfasen gjennom tilgang på nettverk, kapital og rådgiving
  3. Konsulentvirksomhet og kompetansesalg innenfor definerte spisskompetanseområder
  4. Regionale utviklingsoppgaver
Vil du jobbe med oss?

Kontakt

Adresse: Vågåvegen 35, 2680 Vågå
Telefonnummer: 61 28 99 00

e-post: post@skappa.no