Blogg image

Prosjekt HR

Som liten eller mellomstor bedrift er du ofte i kontinuerlig endring, for ikke å snakke om verden som går i Geopard-fart når det kommer til utvikling og teknologi. Du som leder skal ta hånd om og få gjennomført et bredt spekter av oppgaver. Små bedrifter er derfor oftere mer sårbare når det kommer til de menneskelige ressursene, og dermed i større grad mer avhengig av den enkeltes ansatte kompetanse og prestasjon. Ledere som har en god verktøykasse når det gjelder HR, vil lettere og kjappere kunne praktisere god HR, og få det meste ut av de ansattes kompetanse og prestasjoner – og viktigst av alt, vite at hele bedriften spiller på samme lag mot det samme målet.

I samarbeid med HR Helt Enkelt tilbyr vi Prosjekt HR, som er et HR-orientert utviklingsprogram spesialutviklet for Skåppå sine kunder.

Som deltaker i Prosjekt HR får din bedrift:

  • et introduksjons- og kartleggingsmøte
  • delta på 3 temasamlinger
  • 20 timer individuell rådgivning fra HR Helt Enkelt.

Temasamlingene fungerer som en introduksjon og et bakteppe for den bedriftsspesifikke oppfølgingen, hvor teorien skal omsettes i praksis. Målet er at du som bedrift skal ha fått identifisert, implementert og gjennomført spesifikke HR tiltak i løpet av dette programmet – med god oppfølging underveis i prosessen. Hva de 20 inkluderte rådgivningstimer skal brukes til, og hvor og når, avtales mellom bedriften og HR Helt Enkelt. Din bedrift får altså en tidsbank med 20 timer til rådighet, som kan disponeres akkurat som dere vil.

Tema 1: Bedriftskultur og HR dokumenter

Hvordan bruke rutiner, dokumenter og maler for å skape gode rammer på arbeidsplassen? Typiske HR dokumenter som personalhåndbok og arbeidsinstrukser er ikke kun for å dokumentere det formelle, men kan også brukes aktivt til å skape et mest mulig effektivt, motivert og samlet team.

Visste du at din organisasjonskultur kan være en av dine viktigste konkurransefaktorer? At det er denne som gjør din bedrift helt unik, både på godt og vondt? At bedriftskulturen rett og slett er styrende for deres atferd og gir modeller for hvordan alle ansatte handler både internt og eksternt? At den kan fremme eller hemme din strategi? Gjennom godt gjennomtenkte og utformede HR dokumenter, og prosesser dere har på plass i bedriften, kan du bestemme hvordan denne skal være. Alt starter med det første steget – og det skal ikke nødvendigvis så store steg til av gangen.

Tema 2: Rekruttering og Employer Branding (arbeidsgiver-merkevarebygging)

Hva innebærer det å gjøre gode prosesser i forhold til rekruttering? Hvordan tiltrekke seg drømmekandidatene, og samtidig minske risikoen for feilansettelser? Det å kommunisere arbeidsplassens attraktivitet er ikke bare relevant for nåværende og fremtidige ansatte, men også overfor kunder og samarbeidspartnere.

Visste du at en feilansettelse estimeres å koste bedriften minst 500 000 kroner? At du kan allerede her legge grunnlaget for prestasjon, effektivitet og sørge for at du får det du ønsker, som tar bedriften din dit den skal. Mange undervurderer rekrutteringsprosessen, denne bør sees på som en investering, hvor du kan ende opp med økt fortjeneste og dine drømmeansatte! Samtidig er dette en mulighet til å markedsføre akkurat din bedrift – hvorfor ikke slå to fluer i en smekk?

Tema 3: Internkommunikasjon og medarbeideroppfølging

Den gode samtalen er mer enn medarbeidersamtalen. Hva kan bedriften gjøre for å forebygge og eventuelt håndtere konflikter? Hva innebærer god internkommunikasjon og hvordan får bedriften mest mulig ut av samtaler med de ansatte – internt, i konflikter, i sykefraværsoppfølging, i medarbeidersamtalen.

Visste du at vag kommunikasjon kan være en nøkkelfaktor til både konflikter og sykefravær på arbeidsplassen? At mer enn hver fjerde bedrift ofte har langvarige konflikter som varer mer enn fire uker? Har du tenkt over de økonomiske konsekvensene dette kan ha, dersom noe slikt skulle skje din bedrift? Forebygging og håndtering av konflikt, og gode dialoger er ofte nøkkelen til å unngå at slike situasjoner skal oppstå. Dette kan henge tett sammen med både holdninger og kultur i bedriften, hvilke rutiner og rammer dere har på plass, og ikke minst det å våge og ha de gode samtalene underveis. Hvordan kan du stole på samarbeidet internt? Og hva kan du gjøre for å forbebygge?

Samlingene gjennomføres på følgende datoer:
– 17. april kl 12.00-15.30,
– 15. mai kl 12.00-15.30 og
– 5. juni kl 12.00-15.30
Sted er Otta eller Ringebu, avhengig av hvor deltakere kommer fra.

Pris

Som målbedrift/inkubatorbedrift i Skåppå får din bedrift dekket 75% av kostnaden. Programmet koster i utgangspunktet kr. 40.000-, men mål- og inkubatorbedrifter får dette for kr. 10.000,-.

 

Det er begrenset antall plasser. Programmet vil kun bli gjennomført ved minst 5 påmeldte bedrifter. Påmeldingsfrist fredag 16. mars.

Påmelding gjøres til post@skappa.no.
For mer informasjon om programmet, ta kontakt med Martin Stok martin@skappa.no / 48180185 eller Marie Feiring marie@hrheltenkelt.no 45104909

Ring oss gjerne, eller fyll ut skjemaet her så kontakter vi deg

  • Hvordan skal vi ta kontakt?
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Blogg

Oppdatert kunnskap og inspirasjon er suksessfaktoren i de fleste vellykkede virksomheter. I bloggen deles historier og erfaringer fra våre kunder og fra oss.

God fornøyelse!

Ledig stilling som prosjektleder/rådgiver

Les blogginnlegget

Bedrift + FoU = økt vekst

Les blogginnlegget

Lederskap når det blåser motvind

Les blogginnlegget

Booking på nett gir økt salg for aktivitetsbedrifter

Les blogginnlegget

Gjesteblogg: Historisk satsing på grønn næringsutvikling!

Les blogginnlegget

Fremtiden er digital for anleggsbransjen

Les blogginnlegget