Blogg image

Fremtiden er digital for anleggsbransjen

Nylig fikk Anleggsnettverk Gudbrandsdalen støtte av Innovasjon Norge for å jobbe med å innføre digitale arbeidsmetoder og verktøy i hele sin verdikjede. Dette vil gjøre dem bedre rustet til å møte en stadig mer digitalisert og konkurranseutsatt arbeidshverdag.

Anleggsnettverk Gudbrandsdalen ble etablert i 2016  og består av Erling Rolstad AS, Norconsult avd Otta,  Lesja Bulldozerlag AS og Kristian Gården og Sønner A/S. Nettverket skal øke lønnsomheten gjennom satsing på digitale verktøy og bærekraft i hele verdikjeden. Dette gjelder de teknologiske løsningene, samhandlingen mellom disse og ikke minst kunnskapen som skal til for å dra nytte av verktøyene. Nettverket hadde nylig besøk av Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier, som fortalte om fremtidens krav for anleggsbransjen. Han fremhevet viktigheten av helintegrerte digitale løsninger som skaper sømløse arbeidsmetoder for alle som er involverte i et anleggsprosjekt.  

Kompetanseheving er avgjørende

For å være i stand til å ta i bruk digitale verktøy på en effektiv måte, er det avgjørende å få på plass den kunnskapen som trengs. Dette inkluderer alle ledd i verdikjeden. En digitalisert anleggsmaskin er avhengig av kompetente maskinførere for å få utført jobben. I fremtiden vil et anleggsprosjekt planlegges og utføres ved hjelp av digitale verktøy. Det betyr blant annet at hele byggeprosjektet styres utifra en digital platform der alle involverte parter aktivt bruker verktøyet når de utfører sine arbeidsoppgaver. Dersom alle involverte parter innehar riktig kompetanse, vil denne samarbeidsformen potensielt kunne føre til kostnadskutt, positivt miljøregnskap, lavere risiko for feil underveis i byggeprosessen og bedre kommunikasjon. Samarbeid er nøkkelen for å lykkes med å kutte kostnader, og smart teknologi gjør dette mulig.

CO2 avtrykk

Vesentlig redusert CO2 utslipp er et uttalt mål både fra Nasjonal Transportplan og det statlige eide selskapet Nye Veier. Anleggsnettverk Gudbrandsdalen ønsker å ligge i forkant og selv jobbe for å få på plass løsninger som bidrar til reduserte CO2 utslipp gjennom hele anleggsperioden. Dette betyr at en er avhengig av god planlegging og gjennomføring av anleggsprosjekter. Det gjøres gjennom bevisste valg av materialer og materialforbruk, bruk av nullutslippsteknologi og økt bruk av alternative drivstoff.

Støtte fra Innovasjon Norge

Anleggsnettverk Gudbrandsdalen fikk pengestøtte fra Innovasjon Norge for å drifte nettverket ut 2017. Prosjektleder er Ole Smidesang i Skåppå Kunnskapspark og prosjekteier på vegne av nettverket er Bjørn Atle Brun, Kristian Gården og Sønner AS.

 

Ring oss gjerne, eller fyll ut skjemaet her så kontakter vi deg

  • Hvordan skal vi ta kontakt?
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Blogg

Oppdatert kunnskap og inspirasjon er suksessfaktoren i de fleste vellykkede virksomheter. I bloggen deles historier og erfaringer fra våre kunder og fra oss.

God fornøyelse!

Bedrift + FoU = økt vekst

Les blogginnlegget

Lederskap når det blåser motvind

Les blogginnlegget

Booking på nett gir økt salg for aktivitetsbedrifter

Les blogginnlegget

Gjesteblogg: Historisk satsing på grønn næringsutvikling!

Les blogginnlegget

Veien fra idé til marked – Gjesteblogg fra Innovasjon Norge

Les blogginnlegget

Synlig på Facebook

Les blogginnlegget